آشنایی با شرکت های دانش بنیان

اصول و مقدمات نصب تجهیزات مکانیکی ثابت تک قسمتی در صنایع نفت و گاز پروشیمی و نیروگاه

نقش مدیریت سرمایه انسانی در یک بحران انسان محور

نشر کربن و فرونشانی کربن

اولتراسونیک پیشرفته

رفع اشکال بیمه های مهندسی و مسئولیت و آشنایی با خدمات بیمه تعاون

چالش های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای آن 2

مدیریت منابع انسانی

قردادهای طرح و ساخت صنعتی حوزه نفت و گاز

نقاط ضعف و قوت پیمانکاران ایرانی در اجرای پروژه های پارس جنوبی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه کل کشور

تشخیص صلاحیت پیمانکاران

مدیریت ریسک و فرصت براساس استاندارد دایزو 9001 ویرایش 2015

قردادهای طرح و ساخت صنعتی EPC

تحلیل بازار جهانی محصولات پتروشیمی

زنجیره قردادهای نفتی و جایگاه قردادهای تامین کالا در این زنجیره

چالش های مشاغل سخت و زیان آور و راهکارهای آن

خوردگی در صنایع نفت و گاز و روش های جلوگیری از آن

نگاهی بر ماژول یک دوره قردادهای فیدیک

هزینه یابی کیفیت پروژه های صنعتی

نقش فناوری در مهندسی اقتصاد

پذیرش شرکت های کوچک در بورس و راه های تامین مالی از آن طریق

سبد گردانی در بورس

تفکر سیستمی

روش های عملی برآورد مناقصات

تامین مالی در حوزه نفت

مکانیزم شرکت های موفق در مناقصات