نام شرکت انرشیمی – مهندسی
نام مدیر هدایت اله هدایتی
نوع شرکت سهامی خاص
www.enerchimi.com
تاریخ ثبت ۵۹/۳/۱۶
تلفن 88799771-88799287 صندوق پستی 19395-1631
فکس 88799771-88777056 پست الکترونیک info@enerchimi.com
آدرس خ٠ ولیعصر،خ٠ یزدان پناه، شماره ۸۳

شرکا و سهامداران

شرکا
منوچهر پارسا
محمود نزاد ملایری
عباس (فریبرز) مزارعی
هدایت اله هدایتی
شهیار جلالی دولتشاهی
ارسلان فتحیان
عبدالحسین قویفکر
اسفندیار مندی
مهرداد مهنا
مهدی آهنگ

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
صنایع نفت گاز پتروشیمی 1 0
خطوط لوله نفت و گاز و آب 1 0
تولید، توزیع و انتقال – گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره 2 0
برق 3 0
تاسیسات و تجهیزات 5 0
صنعت و معدن 5 0

گواهینامه های داخلی و بین المللی

عنوان
ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۰
ایزو/تی اس ۲۹۰۰۱:۲۰۰۳
ایزو/تی اس ۲۹۰۰۱:۲۰۰۷
ااچ اس ا اس ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷
ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴
ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸
بی اس ای ان ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴
۹۰۰۱:۲۰۰۸
ااچ اس ا اس ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷