نام شرکت دارج کیش
نام مدیر ابوالقاسم امام موسوی
نوع شرکت سهامی خاص
www.drgoil.com
تاریخ ثبت
تلفن صندوق پستی 1589754811
فکس 88860735 پست الکترونیک info@drgoil.com
آدرس تهران – خیابان استاد مطهری-خیابان فجر-خیابان لطفی-پلاک 106-طبقه 3