www.didehbaan.com

ارائه مشاوره حقوقی و قراردادی در محل انجمن

روزهای ملاقات: چهارشنبه هر هفته با قرار قبلی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل خانه انجمن

شماره تماس : ۰۲۱۸۸۷۵۸۵۶۸-۰۲۱۸۸۷۵۸۳۴۷-۰۲۱۸۸۵۲۸۲۶۶

موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت با هدف ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قراردادی و نیز خدمات وکالتی به فعالان صنعت کشور و با بهره گیری از توان علمی و تجربی مدیران ، وکلا و مشاورین خود فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نموده است. تجارب ارزنده وکلای این موسسه در ارائه خدمات به شرکت های حوزه انرژی باعث ایجاد همکاری مطابق توافق نامه ای فی ما بین این موسسه و انجمن شرکت های مهندسی ، پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی گشته است.

شرح خدمات تخصصی موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

الف- خدمات قراردادی

1- بررسی اسناد مناقصه

همکاری با شرکت در پیشبرد امور مناقصه ها به شرح زیر:

 • تدوین اسناد مناقصه (Bid Documents)
 • تدوین اسناد ارزیابی صلاحیت درخواست کنندگان (Pre-Qualification Documents)
 • ارائه مشاوره حقوقی در تمامی مراحل فرآیند مناقصه
 • بررسی حقوقی اسناد مناقصه هایی که شرکت در آن شرکت می کند.

2- تهیه قراردادها

 • تهیه فرمت انواع قراردادهای مورد نیاز به دو زبان فارسی و انگلیسی از جمله :
 • Memorandum Of Understanding ( M.O.U)
 • Letter Of Intend ( L.O.I)
 • Purchase Agreement
 • Joint – Venture And Cooperation Agreements
 • Consortium Agreement
 • Buy – Back
 • Epc Contracts
 • Bot / B.O.O Contracts
 • Finance Agreements
 • بررسی و اعلام نظر درخصوص آخرین دستورکارها، ابلاغیه ها و اصلاحات مربوط به قوانین در خصوص قراردادها .
 • نهایی کردن قرارداد و الحاقیه های مربوط با اطراف قرارداد.
 • ابلاغ قرارداد به طرف قرارداد جهت اجراء و ارسال به مبادی ذی ربط در شرکت جهت انجام وظایف نظارتی و اجرائی در مورد قرارداد.
 • پاسخ گوئی به درخواست ها و مراجعات در خصوص موارد قراردادی و ارائه خدمات مشاوره قراردادی به سایر بخش های شرکت .
 • بررسی فرمت قراردادهای شرکت و فرمت های پیشنهادی طرفهای قرارداد با شرکت به منظور تطبیق با قوانین جاری و حاکم بر قرارداد .

ب- خدمات حقوقی

 • اعلام نظر در خصوص شکل و مفاد ضمانت ها، اعم از ضمانت نامه های مورد نیاز پروژه های اصلی و پیمانکاران فرعی از حیث ضوابط صدور و اخذ و شرایط اعتبار آنها و دعاوی مرتبط با آن
 • رسیدگی به امور مربوط به اسناد و اوراق بهادار نظیر اسناد مالکیت ، چک ، سفته ، سهام و….
 • پاسخگویی به ادعاهای ارگانها و ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و معارضین جهت رفع اختلاف
 • رسیدگی به ادعاهای مربوط به صورت وضعیت ها و سفارش تغییرات (VOR)
 • شناسایی تغییر قوانین و مقررات جدید نسبت به زمان عقد قرارداد اصلی و تاثیرات مثبت و منفی آن بر تعهدات و حقوق شرکت در قرارداد مربوطه.
 • ارزیابی تاثیر قوانین و مقررات جدید بر تعهدات شرکت در قبال کارفرما و اشخاص ثالث و ابلاغ تاثیرات احتمالی به سایر واحدهای شرکت جهت تنظیم ادعا یا تغییر کار و …. در قالب صورت وضعیت ها.

 ج-  بیمه پروژه ها و بیمه تامین اجتماعی

 • شناسایی کلیه موارد بیمه ای مورد درخواست کارفرمای هر پروژه ( در هر مناقصه ).
 • اظهار نظر در خصوص بیمه های مورد درخواست کارفرمای پروژه و ضمیمه آن به مدارک مناقصه.
 • شناسایی و رسیدگی به مفاد قرارداد ها کلیه امور مربوط به بیمه های مورد نیاز شرکت اعم از بیمه پروژه ، بیمه مهندسی ، بیمه مسئولیت ، بیمه های اجباری و …
 • درج مفاد مربوط به بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاران دست دوم .
 • انجام مکاتبات لازم با سازمان تأمین اجتماعی و شعبات تابعه آن در خصوص اعلام بدهی صادره از سوی شعبات سازمان تامین اجتماعی در خصوص پروژه های شرکت.
 • انجام پیگیری های لازم جهت دریافت مفاصا حساب تأمین اجتماعی برای طرح.
 • تنظیم اعتراض نامه به اعلام بدهی صادره از شعبات تأمین اجتماعی.
 • تنظیم لایحه های دفاعی و شرکت در جلسات در هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.

د- امور مالیاتی در خصوص مالیاتهای عملکرد، حقوق کارکنان ، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده

 • وکالت و تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی جهت مراجعه به هیات موضوع بند 3 ماده 97 ق م . م در خصوص موارد روی دفاتر و تشخیص مالیات علی الراس
 • وکالت در مراجعه و توافق با اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • وکالت در مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر
 • وکالت و تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی جهت تعقیب اختلاف در شورای عالی مالیاتی
 • وکالت و تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی جهت مراجعه به هیات موضوع ماده 251 مکرر در موارد عدم رعایت عدالت مالیاتی
 • وکالت و پیگیری امور مربوط به استرداد اضافه پرداختی مالیاتی
 • تهیه و تنظیم امور مربوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 235 ق م . م
 • و دفاع از حقوق مالیاتی مودیان در کلیه زمینه های قانونی از جمله برخورداری از معافیتها ، راهنمایی انجام تکالیف ، برخورداری از شوقهای قانونی و …

 ه- طرح و پاسخگویی به دعاوی

 • وکالت شرکت در مراجع قضایی و اداری از جمله دیوان عدالت اداری، هیات های حل اختلاف اداره کار ،کمسیون ماده 100 شهرداری ،هیات های حل اختلاف مالیاتی و تعزیرات حکومتی .
 • تهیه و تنظیم اسناد حقوقی شامل تهیه و تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، لایحه تجدید نظر خواهی، لایحه دفاعیه، لایحه اعتراضیه، اظهارنامه و سایر اسناد حقوقی مورد نیاز؛

و- خدمات مشاوره ای ادعاهای پروژه (claim)

 • ارائه مشاوره حقوقی و قراردادی در تنظیم لایحه ادعای قراردادی (claim) جهت ارائه به کارفرما
 • پذیرش انجام کلیه امور ادعاهای پروژه (اعم از فنی ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و حقوقی و قراردادی) در قالب قرارداد مشاوره و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح کارفرمایی با استفاده از تیم فنی- حقوقی claim
 • طرح ادعا در مراجع حل اختلاف قراردادی و تنظیم و ارائه هرگونه لایحه دفاعی در جهت اثبات ادعاهای مطرح شده

ز- داوری داخلی و بین‌المللی و سایر شیوه‌های حل و فصل دوستانه اختلافات Arbitration Cinteand And International

 • تهیه و تنظیم موافقت‌های داوری قبل و یا بعد از بروز اختلاف؛
 • تهیه و تنظیم شروط داوری در قراردادهای بین‌المللی؛
 • قبول انجام داوری در اختلافات داخلی و بین‌المللی؛
 • معرفی و انتخاب داوران؛
 • پیگیری اجرای آراء داوری بین‌المللی و تسهیل اجرای آنها؛
 • اعتراض به آراء داوری در دادگاه؛

 ح- آموزش و پژوهش

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ارتباط با موضوعات حقوقی از جمله سمینار حقوق تجارت برای مدیران شرکت ها، حقوق کار و تامین اجتماعی و… ؛
 • قبول پروژه‌های تحقیقاتی حقوقی؛
 • تهیه اساسنامه‌ها و پیش‌نویس دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با تشکل های صنفی
 • برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، سمینار و ….
شرح خدمات عمومی موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

الف- خدمات حقوقی

1- مشاوره حقوقی

ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در کلیه امور شرکت از جمله قواعد حاکم بر روابط شرکا و مدیران ، قواعد حاکم بر پرسنل شرکت  با توجه به مسولیت و سمت افراد ، حضور در جلسات انعقاد قراداد و مذاکرات قراردادی ، تنظیم و تصحیح روند تولید،  پخش و تولید اسناد و مدارک مربوطه از دیدگاه حقوقی و مسولیتی و ضمانت اجرای لازم…

2- امور ثبتی

انجام کلیه امور ثبتی شرکت اعم از ثبت شرکت جدید، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره، ثبت صورت جلسات تغییرات شرکت اعم از کاهش یا افزایش سرمایه و…

3- بررسی اسناد مالی

رسیدگی به امور مربوط به اسناد و اوراق بهادار نظیر اسناد مالکیت ، چک ، سفته ، سهام و اظهار نظر و ارزیابی حقوقی در خصوص اخذ اسناد مالکیت و اسناد تضمین اعم از چک ها، ضمانت نامه ، سفته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت.

4- مالکیت معنوی

پیگیری موضوعات مربوط به نقض حقوق معنوی شرکت در خصوص نام و علامت تجاری و طرح شکایت علیه اشخاص استفاده کننده از نام و علامت تجاری شرکت.

5- پیگیری اختلافات

پیگیری دعاوی در مراجع قضایی علیه و یا له شرکت ، بعنوان شاکی یا متشاکی خواهان یا خوانده مطرح شده باشد در کلیه زمینه های حقوقی و کیفری و پاسخگویی به ادعاهای ارگانها و ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و معارضین جهت رفع اختلاف و طرح دعوی یا ادعا علیه ارگانهای مذکور حسب مورد.

6- قوانین و مقررات

شناسایی تغییر قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت و حقوق و تعهدات شرکت در قرارداد با اشخاص دیگرو اعلام آن به شرکت به جهت تصحیح روند و یا ایجاد رویه جدید متناسب با قوانین جدید التصویب و یا بخشنامه ها و آئین نامه ها.

ب- خدمات قراردادی

1- تهیه قراردادها

 • تهیه فرمت انواع قراردادهای مورد نیاز اعماز خرید، فروش اعطا و کسب نمایندگی … به دو زبان فارسی و انگلیسی.
 • بررسی و اعلام نظر درخصوص آخرین دستورکارها، ابلاغیه ها و اصلاحات مربوط به قوانین در خصوص قراردادها.
 • نهایی کردن قرارداد با طرف قرارداد و امضای آن توسط دو طرف.
 • پاسخ گوئی به درخواست ها و مراجعات در خصوص موارد قراردادی و ارائه خدمات مشاوره قراردادی به سایر بخش های شرکت .
 • انجام کلیه مراحل تنظیم الحاقیه های مربوط بهقراردادها.

ج- بیمه و تامین اجتماعی

1-  بیمه های مسئولیت

 • شناسایی کلیه موارد بیمه ای مورد نیاز شرکت اعم از بیمه مسئولیت ، بیمه های اجباری و …
 • اظهار نظر راجع به مفاد قراردادهای بیمه ای شرکت.

2-  بیمه  تامین اجتماعی

 • انجام پیگیری های لازم جهت دریافت مفاصا حساب تأمین اجتماعی در موارد نیاز .
 • تنظیم اعتراض نامه به اعلام بدهی صادره از شعبات تأمین اجتماعی.
 • تنظیم لایحه های دفاعی در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.
 • تنظیم لایحه های دفاعی در هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.
 • وکالت شرکت در جلسات هیأت های بدوی و تجدید نظر.