مطالب توسط sarmayeweb95

موضوع گزارش: بایست های بودجه ریزی در شرایط تحریم

                                                              بسمه تعالی                                   گزارش جلسه 07/ 11/ 1397 موضوع گزارش: بایست های بودجه ریزی در شرایط  تحریم مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشست  بایست های بودجه ریزی  در شرایط تحریم  با مشارکت فدراسیون  صنعت نفت در  اتاق بازرگانی  ایران برگزار گردید . در این  نشسست که ریاست آن بر عهده […]

موضوع: گزارش دوره ی آموزشی بررسی قانون جدید چک

بسمه تعالی مورخ:06/11/1397 موضوع: گزارش دوره ی آموزشی بررسی قانون جدید چک دوره آموزشی بررسی قانون جدید چک در تاریخ 03/11/1397  با حضور گسترده کارشناسان شرکت های عضو انجمن اپک برگزار گردید. در این دوره آقای مهندس جمشید عزیزی، به شرح تاریخچه حقوق تجارت ایران، سابقه قانون چک و اطلاعات آن، اقدامات کیفری علیه چک […]