مطالب توسط sarmayeweb95

موضوع: گزارش دوره ی آموزشی بررسی قانون جدید چک

بسمه تعالی مورخ:06/11/1397 موضوع: گزارش دوره ی آموزشی بررسی قانون جدید چک دوره آموزشی بررسی قانون جدید چک در تاریخ 03/11/1397  با حضور گسترده کارشناسان شرکت های عضو انجمن اپک برگزار گردید. در این دوره آقای مهندس جمشید عزیزی، به شرح تاریخچه حقوق تجارت ایران، سابقه قانون چک و اطلاعات آن، اقدامات کیفری علیه چک […]