گزارش نشست بررسی اقدامات غیرقانونی بانکها و نحوه مواجه با آن

مشکلات بیمه ای پیمانکاران برای اجرای پروژه های خارج از کشور

اطلاعیه درخصوص بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه واردات در مقابل صادرات

چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی و پتروشیمی هند

بیانیه شورای هماهنگی دررابطه با انتخابات اتاق بازرگانیماده4اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده20قاننون رفع موانع تولید رقابت پذیر