فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال99

فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال99

احصای مواردی از قانون بودجه سال 99

احصای مواردی از قانون بودجه سال 99 به فعالین اتاق و اقتصادی

دوره اموزشی ارزش گذاری و جذب سرمایه

دوره اموزشی ارزش گذاری و جذب سرمایه

صدور مجوز جدید ورود کالاهای ایرانی به گرجستان

ترتیبات جدید صدور مجوز ورود کامیون و کالاهای ایرانی به گرجستان

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل،نگهداری و مبادله در داخل کشور

امضاء موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا

مقدمات امضاء موافقتنامه تجارت ازاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

هشتاد و پنجمین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی

هشتاد و پنجمین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی

گزارش وبینار اشنایی با شرکت های دانش بنیان

گزارش وبینار اشنایی با شرکت های دانش بنیان

کنفرانس اتاق های بازرگانی و صنعت اسیا

کنفرانس کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت اسیا