نشست تخصصی بررسی وضعیت شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت نفت

دومین همایش ملی تامین مالی و سرمایه گذاری برای مدیران

سمینار نقش حمایت از مالکیت فکری در توسعه و ثبات کسب و کار

روابط کارگزاری مستقیم بانک حکمت ایرانیان با کشورهای هند،ایتالیا،چین و ترکیه

حقوق ورودی تشکل های وابسته به اتاق ایران در سال 98