دعوت از اعضای محترم برای حضور در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشی در سالن اصلی 8.9 شماره 117 غرفه انجمن اپک

سومین همایش راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی

برگزاری جامع ترین و بزرگترین همایش مالیاتی کشور

یکصدو هشتادمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی

حضور هیات 50 نفره از کشور لوگزامبورگ در تهران – مورخ 9 اردیبهشت 1396

سمینار همکاری اقتصادی ایران و چین در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی مورخ 1396/02/17

نشست تخصصی اتاق ایران با نمایندگان موسسه های Debitte – DLA PIPER