چهارمین همایش پایش آلایندهای زیست محیطی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی