مشاهده اطلاعات شرکت
نام شرکت سازه پردازی ایران- مهندسین مشاور
نام مدیر علی اکبر حافظی منشادی
نوع شرکت سهامی خاص
www.sazehpardazi.com
تاریخ ثبت ۶۸/۱/۲۸
تلفن 88635850 صندوق پستی 1313/14395
فکس 88632190 پست الکترونیک info@sazehpardazi.com
آدرس تهران- بزرگراه کردستان- خ بیستم- پلاک ۶
مشخصات مدیران
فعالیت ها
تخصص های نفتی
تخصص های فنی
شرکا و سهامداران
شرکت های حقوقی وابسته
عضویت در انجمن ها
رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت
انتشارات و نوآوری ها
گواهینامه های داخلی و بین المللی
تشویق نامه ها و تقدیر نامه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های جاری
بازگشت