مشاهده اطلاعات شرکت
نام شرکت مهندسی عمراب
نام مدیر مهندس فرزین مهدیار
نوع شرکت سهامی خاص
www.omrab.com
تاریخ ثبت
تلفن 021-29780 صندوق پستی 19395-6113
فکس 22222874 پست الکترونیک projects@omrab.com
آدرس تهران- بلوار میرداماد- نبش خیابان کجور- شماره ۱
مشخصات مدیران
فعالیت ها
تخصص های نفتی
تخصص های فنی
شرکا و سهامداران
شرکت های حقوقی وابسته
عضویت در انجمن ها
رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت
گواهینامه های داخلی و بین المللی
تشویق نامه ها و تقدیر نامه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های جاری
بازگشت