مشاهده اطلاعات شرکت
نام شرکت ایتوک ایران
نام مدیر مهندس محمد ملک زاده
نوع شرکت سهامی خاص
www.iranitok.com
تاریخ ثبت ۶۷/۷/۷
تلفن 88067730 صندوق پستی 8614-15875
فکس 88067729 پست الکترونیک info@iranitok.com
آدرس تهران ۱۹۹۱۸۱۶۸۸۳–میدان ونک- خیابان ونک– پلاک ۱۵6
مشخصات مدیران
فعالیت ها
تخصص های نفتی
تخصص های فنی
شرکت های حقوقی وابسته
عضویت در انجمن ها
رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت
انتشارات و نوآوری ها
گواهینامه های داخلی و بین المللی
تشویق نامه ها و تقدیر نامه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های جاری
بازگشت