مشاهده اطلاعات شرکت
نام شرکت پگا
نام مدیر مهندس بیژن یزدگردی
نوع شرکت سهامی خاص
www.pega.cc
تاریخ ثبت ۶۹/۱/۲۶
تلفن 88737759- 88730005 صندوق پستی
فکس 88735446 پست الکترونیک pega_const@pega.cc
آدرس تهران- خ دکتربهشتی - خ پاکستان - کوچه چهارم - پلاک ۹
مشخصات مدیران
فعالیت ها
عضویت در انجمن ها
انتشارات و نوآوری ها
گواهینامه های داخلی و بین المللی
تشویق نامه ها و تقدیر نامه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های جاری
بازگشت