مشاهده اطلاعات شرکت
نام شرکت درریز
نام مدیر
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت ۶۴/۲/۳
تلفن 22027805-7 صندوق پستی
فکس 22032022 پست الکترونیک info@dorrizco.com
آدرس خیابان ولیعصرـ مقابل پارک ملت - خ ارمغان غربی - پلاک ۱۲- کدپستی -۴۴۷۱۱-۱۹۶۷۸
فعالیت ها
تخصص های نفتی
تخصص های فنی
شرکا و سهامداران
عضویت در انجمن ها
رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت
گواهینامه های داخلی و بین المللی
تشویق نامه ها و تقدیر نامه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های جاری
بازگشت