نوشته‌ها

فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد

فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد

اولین نمایشگاه انرژی و صنایع وابسته در افغانستان

برگزاری اولین نمایشگاه انرژی و صنایع وابسته در افغانستان

قراردادهای مقاطعه کاری منعقده بصورت کنسرسیوم

قراردادهای مقاطعه کاری منعقده بصورت کنسرسیوم

روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان کشور

روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان کشور

پرداخت تسهیلات به فعالیت های بیمه نشده ازکرونا

دستور العمل پرداخت تسهیلات

سامانه استعلام غیرحضوری اعتبار دفاتر درمانی

سامانه استعلام غیرحضوری اعتبار دفاتر درمانی

گزارش مالیات بر درآمد کارکنان دفاتر در افغانستان

گزارش مالیات بر درآمد کارکنان دفاتر در افغانستان

امتیازات مرکز داوری اتاق ایران برای اختلافات تجاری

امتیازات مرکز داوری اتاق ایران