نوشته‌ها

گزارش مالیات بر درآمد کارکنان دفاتر در افغانستان

گزارش مالیات بر درآمد کارکنان دفاتر در افغانستان

امتیازات مرکز داوری اتاق ایران برای اختلافات تجاری

امتیازات مرکز داوری اتاق ایران

وبینار دفاتر مجازی در بازارهای هدف صادراتی

وبینار دفاتر مجازی در بازارهای هدف صادراتی

ثبت نام کسب و کار های آسیب دیده ازکرونا

مهلت ثبت نام کسب و کار های اسیب دیده از بیماری کرونا

فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال99

فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال99

دوره اموزشی ارزش گذاری و جذب سرمایه

دوره اموزشی ارزش گذاری و جذب سرمایه

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل،نگهداری و مبادله در داخل کشور

بررسی ارزشگذاری کالا در حوزه اوراسیا

بررسی ارزشگذاری کالا در حوزه اوراسیا