نوشته‌ها

چهارمین همایش پایش آلایندهای زیست محیطی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی

فراخوان شرکت در چهارمین نمایشگاه پارس جنوبی

فراخوان شرکت در چهارمین نمایشگاه پارس جنوبی

تعویق برپایی پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی بغداد

تعویق برپایی پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی بغداد

چهل و یکمین نمایشگاه بازرگانی شهر کادونا-نیجریه

چهل و یکمین نمایشگاه بازرگانی شهر کادونا-نیجریه

نمایشگاههای بین المللی استانهای جنوبی عراق

 

نمایشگاههای بین المللی استانهای جنوبی عراق

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران