نوشته‌ها

هشتاد و پنجمین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی

هشتاد و پنجمین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی

تقویم نمایشگاه های تخصصی عمان در 202و2021

تقویم نمایشگاه های تخصصی عمان در 202و2021

چهارمین همایش پایش آلایندهای زیست محیطی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی

فراخوان شرکت در چهارمین نمایشگاه پارس جنوبی

فراخوان شرکت در چهارمین نمایشگاه پارس جنوبی

تعویق برپایی پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی بغداد

تعویق برپایی پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی بغداد