نام شرکت آرش سازه
نام مدیر بابک طبیب زاده نوری
نوع شرکت سهامی خاص
www.arashsazeh.com
تاریخ ثبت ۷۰/۱/۲۱
تلفن 88193925 صندوق پستی
فکس 88193925 پست الکترونیک info@arashsazeh.com
آدرس

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
C اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
EPC اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی