نام شرکت آریا پتروگاز
نام مدیر مهندس محمدجعفر شکوهی نیا
نوع شرکت سهامی خاص
www.aryapetrogas.com
تاریخ ثبت ۸۱/۱۲/۱۹
تلفن 5-88547491 صندوق پستی
فکس 88738406 پست الکترونیک info@aryapetrogas.com
آدرس تهران- خیابان عباس آباد- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان هشتم- پلاک۱۴

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC
MC

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن پیمانکاران صنعت نفت،گازوپتروشیمی
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت،گازوپتروشیمی
انجمن مهندسین مکانیک ایران
انجمن پیمانکاران صنعت برق
انجمن سیم و کابل ایران
انجمن تولید کنندگان صنعت برق
انجمن IEEE
انجمن CIGRE

انتشارات و نوآوری ها

عنوان
توسط شرکت ملی گاز ایران
توسط شرکت نفت مناطق مرکزی

پروژه های انجام شده

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
احداث چند راهه منطقه شانول (PC) شرکت نفت مناطق مرکزی ICOFC شهرستان لامرد- منطقه شانول

پروژه های جاری

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
تامین تجهیزات چهار ایستگاه تقویت فشار گاز خط سراسری 48 اینچ آذربایجان(P) شرکت ملی گاز NIGC آذربایجان
ساختمان، نصب و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین شرکت ملی گاز NIGC قزوین
ساختمان، نصب و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز خرمدره شرکت ملی گاز NIGC قزوین- خرمدره
ساختمان، نصب و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز نیک پی شرکت ملی گاز NIGC زنجان- میانه
مدیریت پیمان 4 ایستگاه تقویت فشار گاز خط چهارم سراسری انتقال گاز ایران ایستگاههای 5 الی 8 شرکت ملی گاز NIGC IGATIV استانهای فارس-اصفهان