نام شرکت ارسا ساختمان
نام مدیر دکتر علی ابوالحسنی
نوع شرکت سهامی خاص
www.arsa.ir
تاریخ ثبت
تلفن 88717220 صندوق پستی 1586756513
فکس 88721847 پست الکترونیک info@arsa.ir
آدرس تهران – خیابان میرزای شیرازی – خیابان شهدا – پلاک ۱۷– کد پستی 1586756513

مشخصات مدیران

نام سمت مدیریتی مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
بهزاد حضرتی رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی عمران تهران
سید جمال الدین فاطمی جهرمی نایب رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد ژئوفیزیک تهران
علی خطیبی مدیر عامل کارشناسی عمران امیرکبیر
سعید شیدایی عضو هیات مدیره کارشناسی عمران
ابوالقاسم فتحی عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد زمین شناسی
رضا اله بداشتی عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد مکانیک-مدیریت اجرایی
محمد مهدی محمدی عضو هیات مدیره کارشناسی مکانیک

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC
C

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
ایستگاه ها 0
دریایی 0

تخصص های فنی

تخصص اولویت فعالیت توضیحات
ساختمان (سیویل، سازه، ابنیه) 0
سیویل (ساختمان و تاسیسات) 0
سد سازی 0
حمل و نقل 0
آب (شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب) 0

شرکا و سهامداران

شرکا
بهزاد حضرتی
سید جمال الدین فاطمی جهرمی
علی خطیبی
ابوالقاسم فتحی
سعید شیدایی
رضا اله بداشتی
محمد مهدی محمدی
سید عبدالرضا فاطمی
ابراهیم محقق حضرتی

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن شرکتهای ساختمانی
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
انجمن بتن ایران
انجمن برق آبی ایران
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صنایع انرزی ایران

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
ساختمان 1 0
آب 1 0
راه و ترابری 2 0
تاسیسات و تجهیزات 5 0

گواهینامه های داخلی و بین المللی

عنوان
ISO 9001-2008
ISO 14001-2004
OHSAS 18001-2007
استاندارد ملی ایران – تولید بتن آماده
رتبه بندی در رشته ابنیه سنگین از طرف شرکت مهندسی و توسعه نفت

تشویق نامه ها و تقدیر نامه ها

عنوان
به وبسایت شرکت ارسا مراجعه شود www.arsa.i

پروژه های انجام شده

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
به وب سایت شرکت ارسا مراجعه شود . www.arsa.ir

پروژه های جاری

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
به وب سایت شرکت ارسا مراجعه شود . www.arsa.ir