نام شرکت انرشیمی – مهندسی
نام مدیر باقر فرجی انزابی
نوع شرکت سهامی خاص
www.enerchimi.com
تاریخ ثبت ۵۹/۳/۱۶
تلفن 88799771-88799287 صندوق پستی 1994844181
فکس 88799771-88777056 پست الکترونیک info@enerchimi.com
آدرس تهران-بخش مرکزی، شهر تهران، محله ـ آرارات جنوبی، خیابان محمدباقر خدامی، پلاک 87-طبقه اول

اعضای هئیت مدیره شرکت انرشیمی

اعضای هئیت مدیره شرکت انرشیمی
آقای سیدمحمدعلی فاطمی رئیس هئیت مدیره
آقای سیامک کیان نایب رئیس هئیت مدیره
آقای باقر فرجی انزابی مدیرعامل و عضو هئیت مدیره
آقای سید امین لاجوردی عضو هئیت مدیره
آقای هدایت الله هدایتی عضو هئیت مدیره

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
صنایع نفت گاز پتروشیمی 1 0
خطوط لوله نفت و گاز و آب 1 0
تولید، توزیع و انتقال – گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره 2 0
برق 3 0
تاسیسات و تجهیزات 5 0
صنعت و معدن 5 0

گواهینامه های داخلی و بین المللی

عنوان
ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۰
ایزو/تی اس ۲۹۰۰۱:۲۰۰۳
ایزو/تی اس ۲۹۰۰۱:۲۰۰۷
ااچ اس ا اس ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷
ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴
ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸
بی اس ای ان ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴
۹۰۰۱:۲۰۰۸
ااچ اس ا اس ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷