نام شرکت اوج نصر-فنی و مهندسی
نام مدیر اصغرپورمند
نوع شرکت سهامی خاص
www.owjenasr
تاریخ ثبت
تلفن 8308945-0711 صندوق پستی
فکس 8216384-0711 پست الکترونیک info@owjenasr.ir
آدرس شیراز- چهارراه سیاحتگر- ساختمان نصر- طبقه دوم