نام شرکت ایده سازان البرز پایدار نوین
نام مدیر مهندس علیرضا جواهری
نوع شرکت سهامی خاص
www.isnco.ir
تاریخ ثبت 91/07/11
تلفن 44483078 صندوق پستی 1476814611
فکس 44604479 پست الکترونیک info@isnco.ir
آدرس تهران- سردار جنگل – پشت پارک شاهد -خیابان شهید آسترکی – پلاک 49

نام سازمان: شرکت ایده سازان البرز پایدار نوین
نام مدیرعامل: مهندس علیرضا جواهری
نوع شرکت: سهامی خاص
نوع فعالیت: پیمانکاری
شماره ثبت: 430215
تاریخ ثبت: 91/07/11
محل ثبت: تهران

آدرس: تهران-سردارجنگل-پشت پارک شاهد-خیابان شهید آسترکی -پلاک 49-طبقه اول
کدپستی: 1476814611
تلفن تماس: 02144483078
فکس: 02144604479
ایمیل: info@isnco.ir
وب سایت: www.isnco.ir

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران
انجمن صنفی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی تهران
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی
اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان تهران