نام شرکت تابلیه
نام مدیر دکتر امیرمحمد امیرابراهیمی
نوع شرکت سهامی خاص
www.tablieh.com
تاریخ ثبت ۵۲/۱/۱
تلفن 23366 صندوق پستی 193957139
فکس 23363333 پست الکترونیک info@tablieh.com
آدرس تهران- خیابان لواسانی(فرمانیه) – روبروی پارس سنبل- شماره ۳۷

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت گاز پتروشیمی 0

تخصص های فنی

تخصص اولویت فعالیت توضیحات
ساختمان (سیویل، سازه، ابنیه) 0

شرکا و سهامداران

شرکا
منوچهر نوروزی
اسمعیل یگانه
امیر محمد یگانه
علی اکبر کاشی قندی
عبد المجید نوروزی
علیرضا پورمرز حقیقی

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن بتن
انجمن شرکت ها ساختمانی
انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی