نام شرکت ترانشه پل راه
نام مدیر حبیب جلالیان عبدی
نوع شرکت سهامی خاص
www.tpr.ir
تاریخ ثبت ۸۳/۹/۱۶
تلفن 021-88377840-43 صندوق پستی 1468933741
فکس 021-88373850 پست الکترونیک info@tpr.ir
آدرس شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم – گلبرگ یکم شرقی – پلاک 13 – واحد یک

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
راه و ترابری 2 1393
نفت و گاز 5 1393

گواهینامه های داخلی و بین المللی

عنوان
گواهینامه ISO 14001:2004
گواهینامه OHSAS 18001:2007
گواهینامه HSE-MS
گواهینامه ISO 9001:2008
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

تشویق نامه ها و تقدیر نامه ها

عنوان
پروژه احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه اکتشافی سهراب (2)
پروژه احداث جاده دسترسی و مراکز جمع آوری میادین دی – سپیدزاخور
پروژه احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه اکتشافی افشار (1)
پروژه احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه اکتشافی خیام غربی
پروژه راه سازی خلخال – پونل