نام شرکت جم جنوب
نام مدیر مهندس جواد بهرامی
نوع شرکت سهامی خاص
www.jamejonoub.com
تاریخ ثبت
تلفن 02188557218

02188557219

صندوق پستی 1433634677
فکس 02188557220 پست الکترونیک jamejonoub1@yahoo.co.uk
آدرس تهران – یوسف آباد- خیابان فتحی شقاقی پلاک 19 واحد 5 طبقه اول