نام شرکت رامپکو
نام مدیر مهندس ایرج مسروری
نوع شرکت سهامی خاص
www.rampcogroup.com
تاریخ ثبت ۷۱/۷/۱۹
تلفن 88209878 – 88207860 صندوق پستی 1968644631
فکس 88193878 پست الکترونیک pr@rampcogroup.com
آدرس دفتر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به نیایش، خیابان بهرامی، شماره 50

مشخصات مدیران

نام شرکت رامپکو
نام مدیر مهندس ایرج مسروری
نوع شرکت سهامی خاص
www.rampcogroup.com
تاریخ ثبت ۷۱/۷/۱۹
تلفن 88209878 – 88207860 صندوق پستی 1968644631
فکس 88193878 پست الکترونیک pr@rampcogroup.com
آدرس دفتر تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به نیایش، خیابان بهرامی، شماره 50

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC 1
PC 2
C 3

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
ایستگاه ها
خط لوله
سایر
واحد های نفت گاز پتروشیمی 1

تخصص های فنی

تخصص اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی
نصب تاسیسات و تجهیزات 1
خطوط انتقال نفت و گاز 3
ساختمان (سیویل، سازه، ابنیه) 3

شرکت های حقوقی وابسته

نام
پیدمکو (طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی)