ام شرکت راهسازی ایران
نام مدیر مهندس میرحسن سیدپوراسماعیل زاد
نوع شرکت سهامی خاص
www.rsir.ir
تاریخ ثبت ۴۳/۳/۱۴
تلفن 88952083 صندوق پستی 1416646711
فکس 88964440 پست الکترونیک rahsaziiran@rsir.ir
آدرس تهران خیابان نادری کوچه زرکش پلاک 5 واحد 18