نام شرکت ساختمانی کترا
نام مدیر مهندس حسن عینکچی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 88744756 صندوق پستی
فکس 89782860 پست الکترونیک
آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی،کوچه دوم(ادایی)،پلاک11