نام شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی
نام مدیر مهندس غلامرضا عادل زاده
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 2250280 – 0711 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس شیراز ، بلوار ارم ، کوچه ابوالفتح خانی ، کوچه شماره 5/13 ، شماره 180 ، ساختمان درین صندوق پستی : 71455467