نام شرکت ستیران – مهندسان مشاور
نام مدیر دکتر عبدالکریم خواجه موگهی
نوع شرکت سهامی خاص
www.scetiran.com
تاریخ ثبت ۵۲/۲/۲۴
تلفن 44420845 صندوق پستی
فکس 44420846 پست الکترونیک info@scetiran.com
آدرس تهران- اتوبان همت خیابان پژوهنده (شاهین جنوبی)پلاک ۵۵

آیتم اول

آیتم دوم