نام شرکت سروش انرژی پویا
نام مدیر علیرضا بابایی
نوع شرکت سهامی خاص
www.sepmc.ir
تاریخ ثبت ۸۴/۱۲/۳
تلفن 88611201-6 صندوق پستی 1434955334
فکس 88611207 پست الکترونیک info@sepmc.ir
آدرس تهران – یوسف آباد – خیابان اسدآبادی – خیابان 55 – پلاک 21

مشخصات مدیران

نام سمت مدیریتی مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
علیرضا بابایی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل فوق لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
صبورا فاضلی نایب رئیس هیئت مدیره لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
امیر جدی عضو هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
MC خدمات مشاوره مدیریت طرح
E خدمات مطالعات مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و مهندسی خرید

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت گاز پتروشیمی تمامی خدمات مطالعاتی و مهندسی پالایش نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
ایستگاه ها تمامی خدمات مطالعاتی و مهندسی ایستگاههای تقویت فشار نفت و گاز
خط لوله تمامی خدمات مطالعاتی و مهندسی خطوط لوله انتقال نفت و گاز

تخصص های فنی

تخصص اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی تعیین الگوی پالایشی و طراحی پالایشگاه های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
خطوط انتقال نفت و گاز مسیر یابی، طراحی پایه و تفصیلی و مدیریت خدمات تخصصی خطوط انتقال نفت و گاز
خدمات مدیریتی مشاوره مدیریت طرح

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
واحد های پالایشگاه نفت گاز و پتروشیمی 1 1393
خطوط انتقال نفت و گاز 1 1393

گواهینامه های داخلی و بین المللی

عنوان
سیستم مدیریت کیفیت
سیستم مدیریت کیفیت
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
سیستم مدیریت محیط زیست
سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پروژه های انجام شده

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
برای دریافت اطلاعات تجربیات کاری شرکت لطفا به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید: www.sepmc.ir

پروژه های جاری

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
برای دریافت اطلاعات تجربیات کاری شرکت لطفا به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید: www.sepmc.ir