نام شرکت شانول فرایند
نام مدیر آقای محمد مخدراتی
نوع شرکت سهامی خاص
www.shanul.com
تاریخ ثبت ۸۸/۶/۸
تلفن 88581200 صندوق پستی
فکس 88091223 پست الکترونیک info@shanul.com
آدرس تهران – شهرک غرب- بلوار دریا- خیابان گلها- خیابان توحید۵- پلاک ۳۱

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC
MC
E
PC
EP

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت گاز پتروشیمی 1
ایستگاه ها 2
خط لوله 3
صنایع بالا دستی 4
دریایی 4

تخصص های فنی

تخصص اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی 1
خطوط انتقال نفت و گاز 2
صنعت و معدن 3
انرژی (تولید، توزیع و انتقال نیرو) 5
خدمات مدیریتی 5
برق و کنترل (نیرو، برق و ابزار دقیق، ارتباطات، سیستمهای کنترل) 6

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن مهندسین مشاور ایران

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
واحد های پالایشگاه نفت گاز و پتروشیمی 3 0
صنایع نفت گاز پتروشیمی 1 0
خطوط لوله نفت و گاز و آب 3 0