نام شرکت شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(oilmico)
نام مدیر مرتضی طهرانی
نوع شرکت سهامی خاص
www.oilmico.ir
تاریخ ثبت ۸۵/۴/۲۷
تلفن 031-36259191-3 صندوق پستی 8175969747
فکس 031-36259181 پست الکترونیک info@oilmico.ir
آدرس اصفهان -خیابان محتشم کاشانی-نبش کوچه بیژن-پلاک 94

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت گاز پتروشیمی

تخصص های فنی

تخصص اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی