نام شرکت شرکت بین المللی فراز توسعه انرژی
نام مدیر
نوع شرکت سهامی خاص
www.fedico.org
تاریخ ثبت ۹۱/۴/۲۰
تلفن 22913110-3 صندوق پستی 1548666631
فکس 22913109 پست الکترونیک info@fedico.org
آدرس تهران-خیابان میرداماد-خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)خیابان سیزدهم-پلک2

مشخصات مدیران

نام سمت مدیریتی مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
—– مدیر عامل کارشناسی ارشد MBA صنعتی شریف

شرکا و سهامداران

شرکا
ناورود
رادیرا
استیم
آریا پیشرو قرن