نام شرکت شرکت صنایع فراساحل(صف)
نام مدیر فرشید سید حسینی
نوع شرکت سهامی خاص
www.saffgroup.com
تاریخ ثبت ۷۲/۳/۱۲
تلفن 88375025-7 صندوق پستی 1467863431
فکس 88375014 پست الکترونیک office@saffgroup.com
آدرس تهران-شهرک قدس- فاز4-خیابان فلامک شمالی- نبش خیابان درخشان پلاک 1- ساختمان آریو- ورودی a طبقه سوم واحد 2

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC شرکت صنایع فرا ساحل (صف) در راستای نیاز صنعت نفت و استفاده از دانش فنی بالقوه موجود و به فعل در آمدن این توانمندی در احداث، نصب و تعمیر سکوهای نفتی و تأسیسات دریایی و خشکی، احداث پایانه ها و ترمینالهای بندری، خطوط لوله دریایی و ساخت تجهیزات صنعت نفت در س

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت گاز پتروشیمی شرکت صنایع فرا ساحل (صف) در راستای نیاز صنعت نفت و استفاده از دانش فنی بالقوه موجود و به فعل در آمدن این توانمندی در احداث، نصب و تعمیر سکوهای نفتی و تأسیسات دریایی و خشکی، احداث پایانه ها و ترمینالهای بندری، خطوط لوله دریایی و ساخت تجهیزات صنعت نفت در س

تخصص های فنی

تخصص اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی شرکت صنایع فرا ساحل (صف) در راستای نیاز صنعت نفت و استفاده از دانش فنی بالقوه موجود و به فعل در آمدن این توانمندی در احداث، نصب و تعمیر سکوهای نفتی و تأسیسات دریایی و خشکی، احداث پایانه ها و ترمینالهای بندری، خطوط لوله دریایی و ساخت تجهیزات صنعت نفت در س