نام شرکت شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس
نام مدیر احمد علیشاهی
نوع شرکت سهامی عام
www.firm-co.com
تاریخ ثبت ۷۲/۲/۲۳
تلفن 07116262633 صندوق پستی 71839-94656
فکس 07116286792 پست الکترونیک info@firm-co.com
آدرس خیابان قصردشت چهارراه زرگری پلاک 432

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن نگهداری وتعمیرات ایران

گواهینامه های داخلی و بین المللی

عنوان
Quality Management System
Environmental Management System
OHSAS 18001