نام شرکت صائین
نام مدیر مهندس علی شریعت
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت ۷۹/۹/۲۰
تلفن 88545226 صندوق پستی
فکس 88545065 پست الکترونیک info@ev-yol.com
آدرس تهران-خیابان خرمشهر-خیابان عشقیار – میدان نیلوفر – خیابان هشتم – پلاک17 – طبقه سوم