نام شرکت صنایع انرژی بر دوران
نام مدیر مهندس بابک اربابها
نوع شرکت سهامی خاص
www.doranenergy.com
تاریخ ثبت ۸۶/۶/۳
تلفن 8-22874296 صندوق پستی
فکس 22888265 پست الکترونیک info@doranenergy.com
آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان گلنبی، میدان کتابی یا احمدی روشن، ساختمان شماره یک، طبقه 2 واحد 11