نام شرکت صنایع نفت انرژی قشم
نام مدیر مهندس محمدرضا ایمانی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 22028725 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس تهران ،خیابان آفریقا،بلوار صبا،پلاک20