نام شرکت صنعت خط و پالایش
نام مدیر مهندس هوشنگ دستگیری
نوع شرکت سهامی خاص
www.skpalayesh.com
تاریخ ثبت ۷۹/۷/۲
تلفن 88714552-88714551-88100346- صندوق پستی
فکس 88719421 پست الکترونیک info@skpalayesh.com
آدرس تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- خیابان 12- شماره 8 – طبقه اول