نام شرکت طرح و مدیریت اجرا
نام مدیر مهندس غلامرضا رحیمی
نوع شرکت سهامی خاص
www.dcmcengineering.com
تاریخ ثبت ۸۲/۹/۲۷
تلفن 88613560 صندوق پستی
فکس 88035495 پست الکترونیک info@dcmcengineering.com
آدرس تهران- میدان ونک- خیابان شهید خدامی- پلاک ۶۳-