نام شرکت طلیعه پارس قائم
نام مدیر محسن مقدس زاده کرمانی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 88433836 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس تهران ، خیابان شهید مطهری ، بعد از چهار راه سهروردی ، پلاک 59 ، طبقه 4 ، واحد 7