نام شرکت عمران سازان
نام مدیر مهندس فردین پناهنده
نوع شرکت سهامی خاص
www.omransazan.com
تاریخ ثبت ۶۹/۴/۴
تلفن 7-88444794 صندوق پستی
فکس 88410500 پست الکترونیک info@omransazan.com
آدرس تهران- خیابان ترکمنستان- پلاک ۱۲

مشخصات مدیران

نام سمت مدیریتی مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
فردین پناهنده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کارشناسی مهندسی عمران-عمران آزاد اسلامی -واحد اراک
محمد حسن شفائی رئیس هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان
فریبا فرجام نایب رئیس هیئت مدیره لیسانس مهندسی مکانیک
محمد رضا نجفی عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی مکانیک

فعالیت ها

نوع فعالیت اولویت فعالیت توضیحات
EPC
C

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
اتاق بازرگانی ایران و کانادا
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه
اتاق بازرگانی ایران و آلمان
انجمن صنفی شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران

پروژه های انجام شده

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
خط انتقال گاز ” 36 غرب کشور شرکت ملی گاز ایران اراک به نیزار
خط انتقال گاز ۴۰ اینچ تکاب/ شاهیندژ به همراه ایستگاههای مربوطه شرکت ملی گاز ایران استان آذربایجان غربی
خط لوله ۲۴ اینچ اتیلن غرب کشور حد فاصل خورموج/ مظفری (قطعه۲) شرکت ملی صنایع پتروشیمی استان بوشهر
خط لوله ۱۲ اینچ اتیلن غرب کشور حد فاصل رامشیر/ ماهشهر (قطعه۴) و ایستگاههای مربوطه شرکت ملی صنایع پتروشیمی استان خوزستان
خط لوله ۳۰ اینچ اهواز/ تنگ فنی (قطعه ۵) خط لوله و مخابرات نفت ایران استان خوزستان
خط انتقال گاز ۱۶ اینچ خرم آباد/ کوهدشت به همراه ایستگاه CGS کوهدشت شرکت ملی گاز ایران استان لرستان
خط انتقال گاز ۳۶ اینچ غرب کشور (نیزار/ اراک) به همراه ایستگاههای مربوطه شرکت ملی گاز ایران استان مرکزی
احداث خط ۴۸ اینچ چهارم تهران به همراه ایستگاههای مربوطه شرکت گاز تهران بزرگ استان تهران
خط انتقال گاز هفتکل و ساخت ایستگاهها شرکت ملی گاز ایران استان خوزستان
خط انتقال گاز ۱۶ اینچ فسا/ جهرم و ایستگاههای مربوطه شرکت ملی گاز ایران استان فارس
خط انتقال گاز ۱۶ اینچ داراب و ایستگاههای مربوطه شرکت ملی گاز ایران استان فارس
خط انتقال ۴۰ اینچ تکمیلی تکاب/ شاهیندژ به همراه ایستگاههای مربوطه شرکت ملی گاز ایران استان آذربایجان غربی
خطوط لوله ۲۴ و ۱۸ اینچ نفت اصفهان/ ری خطوط لوله و مخابرات نفت ایران استانهای اصفهان/ قم/ تهران
خط انتقال 30 تنگ فنی – اهواز شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پل دختر- تنگ فنی (لرستان)
احداث خط تغذیه ” 48 تهران شرکت گاز تهران بزرگ شهر قدس تهران
خط انتقال گاز ” 16 خرم آباد – کوهدشت شرکت ملی گاز ایران خرم آباد- کوهدشت
خط انتقال گاز بابل “20 و ” 24 شرکت ملی گاز مازندران بابلسر به بابل
خط انتقال گاز سعادتشهر به قادرآباد شرکت ملی گاز ایران سعادتشهر- ارسنجان- قادرآباد
خط انتقال گاز ” 16 داراب شرکت ملی گاز ایران فسا تا داراب
خط انتقال گاز ” 16 فسا- جهرم شرکت ملی گاز ایران فسا تا جهرم
خط انتقال گاز هفتگل و ساخت ایستگاهها شرکت ملی گاز ایران هفتگل
شبکه گازرسانی سنندج شرکت ملی گاز همدان سنندج
شبکه گازرسانی امیرکلا شرکت گاز مازندران امیرکلا
احداث مجتمع مسکونی برق منطقه ای غرب شهر صنعتی اراک
خط انتقال گاز سعادتشهر/ ارسنجان/ قادرآباد به اضافه سه خط تغذیه ۶-۸ و ۱۰ اینچ مربوطه شرکت ملی گاز ایران استان فارس

پروژه های جاری

عنوان پروژه کارفرما محل اجرا
خط انتقال گاز ” 40 تکاب – شاهین دژ شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شاهین دژ- تکاب
خط انتقال اتیلن غرب کشور قطعه چهارم شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ماهشهر- رامشیر
خط انتقال اتیلن غرب کشور قطعه دوم شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی استان بوشهر(حوزموج-مظفری)
تکمیلی خط انتقال گاز 40اینچ تکاب – شاهین دژ شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
طرح توسعه سوخت رسانی به هواپیما به روش EPC اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی فرودگاه بین المللی امام خمینی