نام شرکت فرابرد
نام مدیر محمد حسین نقیبی
نوع شرکت سهامی خاص
www.farabard.ir
تاریخ ثبت ۷۹/۱۱/۱۸
تلفن 6763741-0711 صندوق پستی 88-71941
فکس 6763090-0711 پست الکترونیک ctmarketing@farabard.ir
آدرس شیراز-گویم-روبروی بانک تجارت- دفتر خدمات ارتباطی

تخصص های نفتی

تخصص نفتی اولویت فعالیت توضیحات
واحد های نفت گاز پتروشیمی 0 طراحی و ساخت و نصب برج های خنک کننده بتنی از نوع تر طراحی و ساخت و نصب تصفیه خانه های پسآب صنعتی تولیدو تامین کلیه تجهیزات داخلی برج های خنک کننده طراحی و ساخت انواع هاب و فن کامپوزیتی در اقطار ۵ الی ۴۰ فوت

رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت

عنوان رتبه سال اخذ
تاسیسات و تجهیزات 3 1385
ساختمان 3 1385