نام شرکت  طراحی مهندسی فرانگر صنعت
نام مدیر مهندس احمد نصری مهاجری
نوع شرکت سهامی خاص
www.fidec.ir
تاریخ ثبت
تلفن 88557273 صندوق پستی 1586737711 
فکس 88718519 پست الکترونیک info@fidec.ir 
آدرس تهران خیابان مطهری خیابان میرزای شیرازی کوچه عرفان پلاک 13

نام سازمان: شرکت طراحی مهندسی فرانگر صنعت 
نام مدیرعامل: احمد نصری مهاجری 
نوع شرکت: سهامی خاص 
نوع فعالیت: مهندسین مشاور 
شماره ثبت: 136272 
تاریخ ثبت: 76/09/16 
محل ثبت: تهران 
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه عرفان، پلاک 13 
کدپستی: 1586737711 
تلفن تماس: 021-88557273 
فکس: 021-88718519 
ایمیلinfo@fidec.ir
وب سایتwww.fidec.ir

سمت: مدیرعامل 
نام: احمد نصری مهاجری 
سمت: عضو هیات مدیره 
نام: کاوه نصری مهاجری 
سمت: عضو هیات مدیره 
نام: علی نصری مهاجری 

نوع فعالیت EPC
نوع فعالیتMC
نوع فعالیتE
نوع فعالیتEP 


نوع تخصص: واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی 
نوع تخصص: نصب صنعتی (تجهیزات، لوله کشی، برق و کنترل
نوع تخصص: تاسیسات بالادستی و روزمینی 
نوع تخصص: برق و کنترل( نیرو، برق و ابزار دقیق، ارتباطات، سیستم های کنترل
نوع تخصص: واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی 
نوع تخصص: صنایع بالادستی 
نوع تخصص: ایستگاه ها 
نوع تخصص: دریایی 


نوع فعالیت شرکت وابسته: صنایع نفت،گاز و پتروشیمی 

نام انجمن: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی 
شماره عضویت: 85106 
نام انجمن: انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن 
شماره عضویت: 840 

نوع رتبه: گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره 
رتبه: یک 

عنوان گواهینامه ها: گواهینامه رتبه برنزین اتاق بازرگانی صنایع معادن 
عنوان گواهینامه: گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره رتبه یک