نام شرکت فن آوران انرژی ایرانیان
نام مدیر مهندس بهنام عسگر پور
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 88344371 صندوق پستی
فکس 88317577 پست الکترونیک
آدرس تهران، خیابان مطهری، خیابان مفتح جنوبی، کوچه مرزبان نامه، پلاک 12 طبقه سوم