نام شرکت ماشین سازی ویژه
نام مدیر مهندس حسین نصرتی
نوع شرکت سهامی خاص
www.msvco.com
تاریخ ثبت ۶۲/۵/۵
تلفن 22904852 صندوق پستی ——
فکس 22905196 پست الکترونیک info@msvco.com
آدرس تهران-خیابان بهشتی خیابان سرافراز نبش خیابان دوم پلاک 6

عضویت در انجمن ها

نام انجمن
انجمن صنفی آب و فاضلاب-انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان