نام شرکت ناورود
نام مدیر مهندس علی شیعه بیگی
نوع شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت
تلفن 22692090 صندوق پستی
فکس پست الکترونیک
آدرس تهران،خیابان شریعتی،پل رومی،بلوار صبا،خیابان فاطمیه،کوی مهر هفتم،پلاک 39 کد پستی: 1933695711